Bulgarian

Институт по право на злополуки  ON Letselschade BV 

Катастрофите не ни предупреждават преди да дойдат.  В някой съвсем неочакван момент можете  да претърпите автомобилна катастрофа, трудова злополука или друг вид инцидент. В такъв случай веднага се свържете с нас.

  • Безплатна правова услуга при злополука,
  • Експертно мнение по вашата папка,
  • Лесно общуване, на вашия език и в съответствие с вашата култура,
  • Най- висока компенсация. 

Институтът по право на злополуки ON Letselschade BV знае вашия език и културата на вашата страна и с помощта на опитните си специалисти предоставя услуги по право на злополуки.
Ако вашата папка трябва да бъде предадена в съда и ако това е необходимо, адвокатите на института ще предадат вашата папка в съда.
Ние предоставяме безплатни юридически услуги за нашите клиенти. Застрахователят на злополуката е длъжен да плати и юридическите разходи.
Нашите опитни специалисти са готови да ви предоставят услугите си!

www.onletselschade.nl