Arbeidsongeval

Een werkgever heeft een ruime zorgplicht voor zijn werknemers. Dit betekent onder andere dat de werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving, veilig gereedschap en goede instructies. Loopt u tijdens werktijd schade of letsel op dan kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden.

De werkgever is aansprakelijk tenzij de werkgever aantoont dat zij de zorgplicht is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Naast de zorgplicht voor de werkgever bestaat ook goed werkgeverschap. Dit kan ruim worden opgevat waardoor de werkgever op grond van goed werkgeverschap vrij snel aansprakelijk kan worden gesteld. Het gaat hier dan ook niet om schade die is ontstaan op de werkvloer zelf, maar om schade die meer in de privé sfeer is ontstaan: schade tijdens personeelsactiviteiten buiten het normale werk (personeelsuitje), schade tijdens woon-werkverkeer onder werktijd en schade opgelopen in het verkeer tijdens het verrichten van de werkzaamheden.