Armletsel

Armletsel is een verzamelnaam voor verwondingen aan de arm. Dit kan een breuk, kneuzing of andere verwonding zijn. Armletsel gaat vaak gepaard met bloedingen of zwellingen.
De letselschade bij armletsel kan aanzienlijk zijn. U wordt namelijk beperkt in het dagelijks leven en in uw werk wanneer u uw arm niet meer kunt gebruiken.

Wanneer een ander verantwoordelijk is voor het armletsel, kunt u een schadevergoeding claimen. De letselschade juristen van On Letselschade helpen u bij het claimen van de letselschade. Door elke schadepost in kaart te brengen en hier een onderbouwde berekening aan te koppelen, zorgen wij voor een maximale schadevergoeding.

WANNEER KAN IK EEN SCHADEVERGOEDING BIJ ARMLETSEL CLAIMEN?
U kunt een schadevergoeding claimen wanneer een ander aansprakelijk is voor het armletsel. Hierbij is het wel van belang dat u het causale verband tussen het letsel en het ongeval kunt aantonen. Dit betekent dat het armletsel een direct gevolg moet zijn van het ongeval.