Immateriële schade

Schadevergoeding bij immateriële schade

De totale schadeclaim wordt opgebouwd uit verschillende posten. Bij zowel materiële als immateriële schade (of een combinatie van beide) heb je recht op een schadevergoeding. Bij materiële schade kan je denken aan componenten als medische kosten, verlies arbeidsvermogen, en hogere verzekeringspremies.

Onder immateriële schade vallen de componenten smartengeld, shockschade, en affectieschade.

Smartengeld bij immateriële schade

Smartengeld is een financiële vergoeding voor emotionele en geestelijke schade direct na een ongeluk of wat nog moet komen. Deze vergoeding is een compensatie voor je pijn, verdriet, en verlies van levensvreugde.

Er wordt gekeken naar hoeveel schade je nog zal lijden en hoeveel invloed de schade heeft op je levenskwaliteit. Ook als je letsel na behandeling geheel geneest, kan je nog in aanmerking komen voor smartengeld.

De hoogte van de smartengeldvergoeding is moeilijk vast te stellen, omdat emotionele en geestelijke schade moeilijk zijn uit te drukken in geldbedragen. Bij de bepaling van smartengeld spelen dan ook veel factoren een rol, zoals:

  • De leeftijd van het slachtoffer;
  • De duur van het genezingsproces;
  • Het aantal en de ernst van medische ingrepen;
  • De blijvende invaliditeit en de beperkingen;
  • De verminkingen en de littekens;
  • De invloed op het werk (arbeidsongeschiktheid);
  • De invloed op hobby’s, sport en andere vrijetijdsbesteding.

Shockschade

Er is sprake van shockschade als je zelf niet gewond raakt, maar wel op schokkende wijze geconfronteerd wordt met de gruwelijke gevolgen van een ongeval.

Nabestaanden en familieleden van het slachtoffer kunnen shockschade claimen. Dit is een vorm van smartengeld voor derden die een ernstig ongeluk hebben waargenomen en daardoor emotionele of geestelijke schade lijden.

De shockschade bestaat uit materiële schade (gemaakte kosten of verlies inkomen) plus een bedrag aan smartengeld.

Affectieschade

De vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers. Deze kunnen schadevergoeding krijgen als het slachtoffer is overleden of ernstig en blijvend letsel heeft door de schuld van een ander.

De schadevergoeding is een compensatie voor het verdriet die dierbaren hebben. Natuurlijk neemt dit het leed van naasten van slachtoffers niet weg, maar het biedt wel erkenning, genoegdoening en helpt bij de verwerking.