Schade door een dier

Letsel kan ook worden opgelopen door een gedraging van een dier. Denk hierbij aan een beet van een hond of kat, of zelfs een paard dat op hol slaat, wat verwondingen tot gevolg heeft.

Omdat een dier zelf nooit aansprakelijk kan worden gesteld, ligt de aansprakelijkheid bij de bezitter. De wet legt op de bezitter van een dier een risicoaansprakelijkheid. In beginsel is dus de bezitter van het dier aansprakelijk voor het gevaar dat in de eigen energie van het dier schuilt.

Het is belangrijk dat u de persoonsgegevens van de bezitter van het dier en indien aanwezig de gegevens van getuige(n) noteert.